måndag 25 januari 2010

Svårt att få lån?

Har du svårt att få lån hos banken eller hos låneföretag? Då är du inte ensam. Många personer som söker lån hos sin vanliga bank eller kreditmarknadsbolag upplever att det är svårt att fån lån. Det kan bero på yttre omständigheter som till exempel den pågående finanskrisen, som gör att bankerna är negativa till att ta risk och därför lånar ut pengar, vilket gör det svårt att få lån. Men det kan även bero på att de anser att dina ekonomiska förutsättningar inte är tillräckligt bra för att de ska kunna bevilja dig lån. Har du svårt att få lån beror det antagligen på någon, eller en kombination av följande anledningar:

Du har för liten inkomst
Bankerna kräver ofta att du ska ha råd med att betala en betydligt högre ränta än den nuvarande för att du ska kunna få ett lån. Detta på grund av att de vill vara säkra på att du kommer kunna betala lånet även om räntan går upp.

Du har för stora skulder
I bankernas kreditbedömning tas ofta inga hänsyn till att du vill använda det nya lånet för att lösa gamla lån – har du stora skulder kan du få svårt att få lån. Återigen beror det på att bankerna vill vara säkra på att du kommer ha råd att betala tillbaka lånet. Ju större lån desto mer pengar ska betalas varje månad. Dessutom anser bankerna att höga lån signalerar att man är mer benägen att ta ytterligare lån, vilket gör att dom ser dig som en högre risk.

Du har för många förfrågningar
Varje gång du ansöker om ett lån tas det en kreditupplysning på dig. Varje förfrågan syns som en fråga i kreditupplysningen. Har du många förfrågningar kan det bli svårt att få lån. Det beror på att även detta signalerar för bankerna att du är benägen att dra på dig skulder. Ligger förfrågningarna tätt och nära i tiden blir det ännu svårare att få lån, eftersom de signalerarar att du är i ett stort behov av att låna pengar, vilket bankerna anser gör det osäkert att låna ut pengar till dig.

Du har en betalningsanmärkning
Har du en eller flera betalningsanmärkningar kan det bli väldigt svårt att få lån, eftersom du då har visat att du har haft historiskt svårt att betala dina räkningar och lån.

I och med att banker och låneföretags kreditbedömning till stor del är automatisk tas ofta ingen hänsyn till speciella omständigheter.


Vart ska jag vända mig om jag har svårt att få lån?


Det finns ett antal banker och låneföretag som är specialiserade på att hjälpa dig som har svårt att få lån. De har en individuell kreditbedömning som tittar mer på din nuvarande och framtida betalningsförmåga än på din ekonomiska historik. Testa med följade banker:

Bank2
Bluestep
Svea Direkt
Freedom Finance
Comboloan
BostadsFinans

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar